logo
.
پاورمتر

پاورمتر (1)

 • اندازه گیری کلیه پارامترهای برق ورودی
 • اندازه گیری کلیه پارامترهای مصرف کننده
 •  نمایش مقادیر انتخاب شده بر روی LCD کاراکتری دو سطری
 • دارای واسط RS-485 با پروتکل MODBUS برای ارتباط با سیستم های PLC و RTU
 • دارای خروجی Fault برای قطع عملکرد مصرف کننده در صورت وجود خطا در برق ورودی یا تقارن جریان خروجی

جمعه, 08 اردیبهشت 1391 11:01

پاورمتر

Written by

پاورمتر  

  (Power Meter )

 

 

 

  

اندازه گیری کلیۀ پارامترهای برق ورودی :

 دامنه و فاز R و S و T

 • فرکانس
 • اختلاف فاز R و S و T

  اندازه گیری کلیۀ پارامترهای مصرف کننده:

 •   جریان های R و S و T
 • cos φ
 • توان اکتیو
 • توان راکتیو

نمایش مقادیر انتخاب شده بر روی LCD کاراکتری دو سطری

دارای واسط RS-485 با پروتکل MODBus برای ارتباط با سیستم های PLC و RTU

دارای خروجی Fault برای قطع عملکرد مصرف کننده در صورت وجود خطا در برق ورودی یا تقارن جریان خروجی 

bottom

راه اندازی شده توسط Joomla!. Valid XHTML and CSS.