logo
.

HMI

  • نمایش دهنده 32 رقمی 7Segment
  • برای نمایش ولتاژ/ جریان/توان / فرکانس/ ضریب توان
  • 1 جزء 8 رقمی جهت نمایش مجموع /میانگین مقادیر و ساعت کارکرد
  • قابل اتصال به سافت استارتر و پمپ کنترلر
  • ارتباط فقط با 2 رشته سیم (تغذیه + داده)

bottom

راه اندازی شده توسط Joomla!. Valid XHTML and CSS.